LEGAL REGULATION OF MONITORING OF PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURES

Authors

  • Kateryna Koshkina Lesya Ukrainka Volyn National University

DOI:

https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-02-56-62

Keywords:

public procurement, monitoring, the principle of systematization, the principle of permanence, public financial control of procurement

Abstract

The study reveals the requirements for public procurement procedures on the principles of systematic and consistent, which are enshrined in the Law of Ukraine "On Public Procurement". The signs of systematization and publicity in the general scientific sense and in accordance with the regulated current legislation are determined. The stages and algorithm of the process of systematic and continuous monitoring of public procurement are described. The problem of inconsistency between the Law of Ukraine "On Public Procurement" and the Law of Ukraine "On Public Financial Control in Ukraine" in compliance with the requirements of systematic and consistent monitoring of public procurement procedures at all stages of their implementation by the State Audit Office.

 

References

Yurydychna entsyklopediya (2001) : [u 6 t.]. red. kol. : YU. S. Shemshuchenko (vidp. red.) [ta in.]. K. : Ukrayinsʹka entsyklopediya im. M. P. Bazhana, . T. 3 : K – M. 792 s. [in Ukrainian].

Honcharenko S. U. (1997). Ukrayinsʹkyy tlumachnyy slovnyk. K. : Lybidʹ. 376 s. [in Ukrainian].

Prykhodʹko V (2012). Systemnyy pidkhid do monitorynhu yakosti osvitnʹoyi diyalʹnosti zahalʹnoosvitnʹoho navchalʹnoho zakladu. Teoriya ta metodyka upravlinnya osvitoyu. № 9. C. 2. [in Ukrainian].

Akademichnym tlumachnym slovnykom ukrayinsʹkoyi movy (1970-1980). URL : http://sum.in.ua/s/stalyj [in Ukrainian].

Monitorynh ta otsinka rezulʹtativ. Osnovy zdorovʺyazberezhnoyi kompetentsiyi: Mulʹtymediynyy navchalʹnyy kurs. URL : http://multycourse.com.ua/ua/page/21/45 [in Ukrainian].

Pro publichni zakupivli : Zakon Ukrayiny vid 25.12.2015 № 922-VIII u redaktsiyi vid 19.04.2020. [in Ukrainian].

Pro osnovni zasady zdiysnennya derzhavnoho finansovoho kontrolyu v Ukrayini : Zakon Ukrayiny vid 26.01.1993 № 2939 [in Ukrainian].

Onyshchenko V (2020). Monitorynh publichnykh zakupivelʹ. Bukhhalter. 27.07.2020. URL : https://www.budgetnyk.com.ua/article/131-montoring-publchnih-zakupvel [in Ukrainian].

Poryadok provedennya perevirok derzhavnykh zakupivelʹ Derzhavnoyu finansovoyu inspektsiyeyu ta yiyi terytorialʹnymy orhanamy : Postanova KMU vid 01.08.2013 № 631. [in Ukrainian].

Hostri kuty monitorynhu zakupivelʹ. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi audytorsʹkoyi sluzhby Ukrayiny. 11.09.2020. URL : https://dasu.gov.ua/ua/news/430 [in Ukrainian].

Published

2022-06-30

How to Cite

[1]
Koshkina , K. 2022. LEGAL REGULATION OF MONITORING OF PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURES. Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University. 2, 30 (Jun. 2022), 56–62. DOI:https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-02-56-62.