PROVIDING FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY

Keywords: digital technologies, digital economy, financial and economic security, information security, information.

Abstract

The article clarifies the essence and features of the digital economy. It was found (according to the European Commission) that Denmark, Sweden and Finland have taken the lead in the digital economy over the last three years; the lowest level of digitization is in Bulgaria, Romania and Greece. The necessity of development and introduction of the system of financial and economic security of the enterprise in the conditions of development of digital economy is substantiated. The essence of the concept of financial and economic security of the enterprise in the conditions of digitalization as protection of activity of the enterprise from external and internal negative factors and introduction of innovative information technologies and software for the purpose of its stable and dynamic development is defined. The priority directions of ensuring the financial and economic security of enterprises in the new realities of digitalization of economic activity are given.

References

1. Tapscott D. (1994). The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill. – 368 p. [in English].

2. Tapscott D. (2014). The Digital Economy anniversary edition: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill. – 432 p. [in English].

3. Lane N. (1999). Advancing the Digital Economy into the 21st Century. Information Systems Frontiers. Vol. 1, no. 3. – Р. 317–320. DOI : https://doi.org/10.1023/A:1010010630396 [in English].

4. Mesenbourg T. L. (2001). Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census, Suitland, MD. URL : https://www.census.gov/content/dam/Census/library/working- papers/2001/econ/umdigital.pdf

5. Upravlenye byznesom v cyfrovoj эkonomyke: vyzovy y reshenyja (2019) [Business Management in the Digital Economy: Challenges and Solutions] : monoghrafyja / pod. red. Y. A. Arenkova, T. A. Lezynoj, M. K. Cenzharyk, E. Gh. Chernovoj. SPb. : Yzd-vo S.-Peterb. un-ta. – 360 s. [in Russian].

6. Veretjuk C. M., Pilinsjkyj V. V. (2016). Vyznachennja priorytetnykh naprjamkiv rozvytku cyfrovoji ekonomiky v Ukrajini [Identification of priority areas of digital economy development in Ukraine]. Naukovi zapysky Ukrajinsjkogho naukovo-doslidnogho instytutu zv'jazku, (2). – Р. 51–58 [in Ukrainian].

7. Koljadenko S. V. (2016). Cyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennja v Ukrajini i u sviti [Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment, (6). – Р. 106–107 [in Ukrainian].

8. Apaljkova V. V. (2015). Кoncepcija rozvytku cyfrovoji ekonomiky v Jevrosojuzi ta perspektyvy Ukrajiny [The concept of digital economy development in the European Union and prospects of Ukraine]. Visnyk Dnipropetrovsjkogho universytetu. Serija : Menedzhment innovacij, (4). – Р. 9–18 [in Ukrainian].

9. Chmeruk Gh. Gh. (2019). Cyfrova ekonomika jak okremyj sektor nacionaljnoji ekonomiky derzhavy [Digital economy as a separate sector of the national economy]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu. Serija : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove ghospodarstvo, (27), (2). – Р. 92–97 [in Ukrainian].

10. Pro skhvalennja Koncepciji rozvytku cyfrovoji ekonomiky ta suspiljstva Ukrajiny na 2018–2020 roky ta zatverdzhennja planu zakhodiv shhodo jiji realizaciji [On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation]. Rozporjadzhennja KMU vid 17.01.2018 r. № 67-z. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 [in Ukrainian].

11. Aptekman A., Kalabyn V., Klyncov V. y dr. (2017). Cyfrovaja Rossyja: novaja realjnostj [Digital Russia: a new reality]. Moskva : Digital McKinsey, – 133. URL: https://www.mckinsey.com.

12. Digital Economy and Society Index 2019 – Country Reporting. URL : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2019 [in English].

13. Lipych L. Gh. (2017). Zmina pidkhodiv do upravlinnja v epokhu baghatovektornogho postindustrialjnogho suspiljstva [Changing approaches to governance in the era of multi-vector post-industrial society]. Intelekt XXI, (4). – Р. 99–103 [in Ukrainian].

14. Shkarlet S., Sadchykova I. Transformacija systemy finansovo-ekonomichnoji bezpeky pidpryjemstva v umovakh cyfrovoji ekonomiky [Transformation of the system of financial and economic security of the enterprise in the digital economy]. Problemy i perspektyvy ekonomiky i upravlinnja, (3(19)). – Р. 264–276 [in Ukrainian].
Published
2020-09-29