Theoretical Aspects in the Regional Real Estate Markets

  • Olena Strishenez Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Kostiantyn Pavlov Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: Competition, monopolistic competition, oligopoly, monopoly, regional market of residential real estate, elastic demand, inelastic demand

Abstract

The article reveals the main approaches to the category of «competition», defines the features and types of competing models in a market economy, investigates a competing environment in the residential real estate market taking into account regional and structural features, identifies micro and macro factors and identifies barriers to the effective functioning of the primary The real estate market revealed that for the primary market of residential real estate is a typical model of oligopoly, and for the secondary market – a model of monopolistic on urentsiyi, analyzed the presence offers primary real estate Volyn region, proposals for directions to increase competitiveness Offers Object of residential property.

References

Azaev, G. L. (2000). Konkurentnoe preimychestvo firmy [Competitive advantage of the firm]. M. : OAO «Tipografiya “Novosti”» – «Printing house “News”» [in Ukranian].

Asaul, A. M. (2004). Ekonomika neruchomosti : pidruchnyk [Real Estate Economics: Textbook]. K. : Libra [in Ukranian].

Perchyj portal novyn vid zabudovnykiv [Elektronyj resurs]. Rezhym dostupu: http://zabudovnyk.com./uk/devlopers/region/volynska. [The first portal is new for forgetting «Neruhomist vid zabudovnikiv» [electronic resource] [in Ukranian].

Ovsyannikova, T. YU. (2012). Konkurentnaya sreda na rynke zhyloj nedvizhmosti : osobennosti i zakonomernosti [Competitive environment in the residential real estate market: features and patterns]. Ekonomika nedvizhimosti. Vesnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Economy of real estate. Vesnik Tomsk State University, 1–1, 187–193 [in Rossia].

Pavlov, K. V. (2013). Regulyuvannya investycijno-zhytlovych vidnosyn v Ukraini [Regulation of investment and housing relations in Ukraine]. Rivne : NUVGP [in Ukranian].

Pavlov, K. V. (2017). Normatyvno-pravovi osnovy konkurentnych vidnosyn na regional’nych rynkach neruchomosti [Regulatory and legal foundations of competitive relations in the regional real estate markets]. Naucovyi Visnyk Chersons’kogo derzhavnogo universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky» – Scientific Herald of Kherson State University. Series «Economics», 23, 148–150 [in Ukranian].

Pavlov, K. V. (2016). Vplyv konkurentnych vidnosyn na regional’nych rynkach neruchomosti [Influence of competitive relations on the regional real estate markets]. Ekonomichnyj chasopys SNU im. Lesi Ukraincy – Economic Journal of the Lesia Ukrainka Eastern European National University. 4, 89–93 [in Ukranian].

Polinkevych, O. M. (2017). Potencial rozvytku budivel’nych pidpryyemstv Volyns’koi oblasti [Potential of development of construction enterprises of Volyn region]. Naucovyi zhurnal LNTU. «Ekonomichnyj forum» – Scientific journal of LNTU. «Economic Forum», 1, 151–154 [in Ukranian].

Statystychni dani golovnogo upravlinnya statystyky u Volyns’koiy oblasti [Elektronyj resurs]. Rezhym dostupu: http://Lutsk.ukrstat.gov.ua. [Statistical data of the Main Department of Statistics in the Volyn region] [in Ukranian].

Strichenec’, O. M., Ielisieieva, L. V., Lishchuk, V. I. (2014). Economichna teoriya : navch. posibnyc dlya vuziv [Economic theory textbook for university students]. Luc’k : SNU im. Lesi Ukraincy [in Ukranian].

Strichenec’, O. M., Pavlov, K. V. (2016) Osoblyvosti konkurentnych vidnosyn na regional’nych rynkach neruchomosti [Features of competitive relations in the regional real estate markets]. Naucovyi Visnyk Uzhgorods’kogo universytetu. Seriya «Ekonomika» – Scientific herald of Uzhgorod University. The series «Economics». Collection of scientific works. Series «Economics», 1, 35–38 [in Ukranian].

Tarasevych, V. M. (2003). Cenovaya politika predpreyatiya [Price policy of the enterprise]. SPb. : Piter [in Rossia].
Published
2018-03-06