Editorial Team

Стащук Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор, головний редактор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)